​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom op de​ website van Kamerorkest Alveare

Stichting Kamerorkest Alveare werd medio 1989 opgericht en heeft haar basis in Veghel

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het intensief aangaan van contacten met beroeps- en amateurmusici, alsmede ook met andere muziekorganisaties en platforms in de regio en het faciliteren van de noodzakelijke hulpmiddelen en alle wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn, of daarmee in de ruimste zin verband houden.​

​De doelstellingen zijn:

  • Kans bieden aan jonge kunstenaars door middel van het organiseren van publieke concerten. 

  • Begeleiden van koren in de regio bij de presentatie van hun uitvoeringen.

  • Ten gehore brengen van orkestrale muziek voor een breed publiek. 

  • Samenwerking stimuleren en faciliteren tussen beroeps- en amateurmusici.

  • Muzikaal begeleiden van dansleerlingen middels gezamenlijke voorstellingen.​